دعوت از بها ئیان کـرمان


Share/Save/Bookmark

alborz
by alborz
25-Sep-2008
 

حجة الأسلام کرمان از بها ئیا ن دعوت نمود که در دفتر یا حوزۀ علمیه حضور یابند و اگر حرفی دارند بزنند و جواب لازم را بگیرند و جامعۀ بها ئیان کـرمان به این دعوت چنین پاسخ دادند.

26/6/1387 جناب حجة الأسلام و المسلمین سیـد یـحیـی جعفری امام جمعه محترم کرمان

با تقدیم سلام و احترام حضرتعالی در نماز جمعۀ 15/6/ 87 از بها ئیا ن دعوت نمودید که در دفتر شما یا حوزۀ علمیه حضور یابند و اگر حرفی دارند بزنند و جواب لازم را بگیرند .

جای بسی خوشوقتی است که بالأخره پس از سالیان دراز که قلم و تریبون و مجالس وعظ و خطابه و رسانه های جمعی که در اختیار شما و جمیع دولتمردان جمهوری اسلامی بوده است و هرگونه سخنان ناروا و تهمتها براین دیانت وپیروان آن گفته و نوشته شده است ؛ مردی حقیقت جو و حقیقت طلب و اهل انصاف پیدا شد که حاضر گردید حقوق از دست رفتۀ جامعه ای را به آنان باز گرداند و مطابق آنچه که در قوانین مصرحۀ دولت محترم جمهوری اسلامی از جمله در قانون اساسی درج گردیده ، اجازۀ سخن گفتن و دفاع از معتقدات خود و رد تهمتها را به آنان بدهد از این بابت به جنابعالی تبریک می گوئیم و از سوی پیروان دیانت بهائی به خود می بالیم که شخص منصف و عدالت جوئی در شهر ما وجود دارد که حاضر است حرفهای دیگران را علی رغم همۀ کینه ورزیها بشنود . جناب حجة الأسلام وقتی در سیرۀ نبـی مکرم اسلام مطالعه می کنیم ، می بینیم که حضرتشان وقتی در مسجد حضور می یافتند ، همۀ مردم شهر اعم از مؤمنین و کفار و مشرکین آن زمان دور ایشان جمع می گردیدند و اجازه داشتند سخنان ، شبهات و سؤالات خود را مطرح نمایند و ایشان بدون هیچگونه تبعیض و تفاوتی میان مسلمین و غیره با مردم برخورد می فرمودند . حتی به صریح آیات مصحف مجیـد با آنها با رأفت و محبت برخورد فرموده ، آنها را در دین خود آزاد می گذاردند . آیۀ کریمۀ « لکم دینکم و لی الدین » شاهدی بر این مدعاست . داستان پیمان با مسیحیان نجران و پیمان شکنی آنان در مباهله و نحوۀ برخورد رسول اکرم حتما ً معرف حضور شماست . آنجا که براساس پیمان منعقده حقوق همۀ راهبان و کشیشان مسیحی ، معافیت از پرداخت غرامت و خون بهاو. . . را برای آنها در نظر گرفتند . اما در خطابۀ جنابعالی نکاتی چند در مورد بهائیان مطرح فرمودید که به اختصار به آنان پاسخ داده خواهد شد . هرچند که طبق وعده ای که دادید شرایط مساوی و حقوق مساوی را برای گفتگو با بهائیان فراهم خواهید آورد .

1- در بخشی از بیانات خود اشاره به وابستگی بهائیان به آمریکا و اسرائیل نموده بودید . اما در این باره هیچ دلیل و بینه ای ارائه ننموده اید . آیا نفس ادعا دلیل بر اثبات آنست ؟ هرگز چنین نیست . حتی خداوند و رسولان او در کتب آسمانی برای اثبات آنچه فرموده اند دلیل و بینه ارائه نموده اند . آیا بندگان خدا از این قاعده مستثنی هستند ؟ هر چند که بهائیان در ایران بیش از یکصد و شصت سال است که به این رویه عادت کرده اند که تهمتهای بی دلیل و بدون مدرک وسند بشنوند و امکان هر گونه پاسخگوئی و رد اتهام از ایشان گرفته شود . دلائل قاطع و محکمی که از عدم وابستگی ایشان به هرگونه قدرت زمینی است . البته این جای عجب نیست زیرا این رویه برپیروان همه ادیان روا داشته شده . مگر نه اینست که در قرآن کریم می فرمایند : « أفکلما جاءکم رسولٌ بما لا تهوی انفسکم استکبرتم ففریقا ً کذبتم و فریقا ً تقتـلون » و عجب نیست که پیروان همۀ آئینهای آسمانی بدون تکیه به قدرتهای زمینی و با اتکا به تأئیدات الهیه روی پای خویش ایستاده اند و هر ظلم و جورو تهمتی را پذیرفته اند .

2- در بخش دیگری از فرمایشات خود «مبلغان » آئین بهائی را جاسوسان صهیونیسم جهانی معرفی نموده اید . جناب جعفری در دیانت بهائی گروهی خاص بعنوان مبلغ وجود ندارد . همۀ پیروان دیانت بهائی اعم از زن ومرد ، پیر و جوان ، روستائی و شهری مانند هر امت زندۀ دیگری باید با اعمال و رفتار و گفتار خود و در کمال حکمت و متانت به آنچه که به آن معتقدند گواهی و شهادت دهند علی الخصوص در کشور مقدس ایران که هر روز بطور فزاینده برتبلیغات ضد بهائی افزوده می شود و ما نیز برطبق قانون و مطابق اصول مصرحه در آن به دفاع از اعتقادات خود برمی آئیم . و لابد شما بعنوان نمایندۀ ولی فقیه بر ظلمها و تعدیات اخیر برافراد جامعه بهائی در کرمان مطلعید و انشاء الله در توقف آنها اقدام می فرمائید . اما در مورد جاسوسی نیز باید بدانید که جاسوس تعریف مشخص و وظائف مشخصی دارد که این وصله در طی سی سال اخیر به هیچ وجه بر تن بهائیان نچسبیده است . بهائیانی که ایران را مقدس می شمارند . به آن عشق می ورزند و حاضرند جان و مال خویش را برای آبادی و سربلندی وطن عزیز فدا نمایند و این اتهام سالهاست که گفته شده اما در هیچ محکمه ای و یا سندی به اثبات نرسیده و تنها یک خوراک تبلیغاتی برای بدنام کردن بهائیان بوده وفقط برای عوام که از حقیقت دیانت بهائی بی خبرند مورد استفاده دارد . بهائیانی که هر راهی برای دفاع و گفتن حقایق برایشان مسدود است .

3- در بخش دیگری از سخنان خود فرموده اید " باید از این فرق مذهبی ترسید و مراقب نفوذ عوامل آنها بود " . جناب حجة الاسلام چرا با ید از بهائیان ترسید ؟ بهائیانی که به خدای یگانه ، ذات غیب منیع لایدرک معتقد ند . بهائیانی که به رسالت و نبوت همۀ انبیای عظام از آدم تا خاتم ایشان اذعان دارند و بر حقانیت ائمۀ اطهار صحه می گذارند ، سزاوار ترسیدند ؟ کسانی که مروج صلح ، محبت ، نوع دوستی ، صداقت ، وحدت و خدمت به ایران و ایرانی هستند و علیرغم همۀ جفا ها حاضر به ترک این دیار مقدس نمی شوند ؛ مردمانی که مطیع حکومتند و به دل و جان خدمتگذار دولت مطبوع خویشند ، باید از آنان ترسید ؟ در خاتمه از جنابعالی تقاضا داریم چنانچه طبق وعدۀ خویش شرایط مذاکره و گفتگو با بهائیان را فراهم می کنید همانگونه که سیرۀ معصومان بزگوار بوده است در شرایط مساوی و حقوق برابر بگونه ای که همه امکان شنیدن سخنان را داشته باشند وقضاوت نمایند ، این گفتگو صورت پذیرد . بهائیان که هر راهی را برای دفاع از خود مسدود می بینند ، شاید به همت و لطف جنابعالی فضای مناسبی برای بیان دیدگاههایشان با مردم شریف کرمان رابدست آورند و این مهم شاید از فردی همچون جنابعالی فراهم آید که چنین کنید .

و من الله التوفـیق


Share/Save/Bookmark

more from alborz
 
alborz

Anonym Iranian - Asking Questions...

by alborz on

... is the basis on which the Baha'i Faith was founded, and I don't say this lightly.  The early believers in the Babi Faith and later Baha'i Faith were the most astute and inquisitive souls in 19th century Iran.

Unlike their contemporaries, who followed the principle of "emulation" or "taghlid", which fundamentally trains obedience and conformance to prevailing interpretation of Islamic teachings, they asked questions and challenged the fundamentalism that supported the cleric hold on both the unwashed masses and the ruling Qajars.

The foremost challenge to the clergy was their belief that the Promised One of All Ages has come.  Just as the Jews deonunced Jesus, they too denounced the coming of another divine manifestation. Of significance was the fact that the clerics had interpreted that Muhammad "seal of the Prophets"  to mean the last prophet.  This meant that any one that believed otherwise and particularly any Moslem that had come to declare belief in another faith, was an apostate, punishable by death.

During the 19th century, over 10% of the population of Iran had declared belief in the Bab and the social implications threatened the fundamental order of the day; the very same order that reemerged in 1979 and placed them in a position to finish an unfinished job.

I hope that this background will be sufficient for you to ask other questions and consider your original one now moot. 

Asking questions is the only way that I know of finding my way out of the darkness of ignorance.

Alborz


Tahirih

Anonymous irenian:

by Tahirih on

 I wish you did read my earlier comment about your question of" why IRI is targeting bahais not other minorities?"

I never beat around the bush , it is not my style.,so I will tell you as is!!!

the reason , dear is many bahai principles that are a threat to the core of clergy existence. the one and for most is the principle of investigation of the truth, " TAHARI  HAGHIGHAT" this means every soul should by himself/herself reach the truth , so the time for someone interpreting the word of God has passed. So , no need for clergy to liaison between individual and God.

This means major unemployment for our ruling Mullahs!!

 

Have you heard of any other religion to say that, and without holding guns, we offer our lives, but do not budge.

So dear this is the reason, not all those imaginary reasons painted by their sick mind and soul.

Tahirih

 


faryarm

Bahais Know Why....

by faryarm on

Do Bahais ever ask themselves why they..................

Bahais Know full well, why the are targeted by the Shia establishment.

The real questions is, does the general Iranian Public ??, Iranians know virtually Nothing abot the true nature and purpoe of the Bahai Faith.

The Little they do might know , is poisonous lies and  propaganda designed to prevent Iranians from any furher inquiry.

As mentioned many a time; The day there is allowed a free exchange and examination of the Bahai faith and its teachings and purpose in Iran,  one would see a sea change in public knowledge and perception, which in turn would expose the more than a century old enmity of the power hungry corrupt Mullahs. 

To a certain degree that is already happening, hence the rise in the persecution and targeting of the Iranian Bahai's.

Perhaps others can expand on this..

For more in depth dialogue on ths in Persian with both Bahais and non Bahais discussing this subject ,May I suggest going to

http://www.newnegah.org

 

 


alborz

Dear Faryarm....

by alborz on

...thank you for your kind words. 

I am simply speaking from the heart in this regard just as you have in many instances also.

Alborz


default

Do Bahais ever ask themselves why they..................

by Anonymous iranian (not verified) on

Do Bahais ever ask themselves why they are being targeted by current regime while we do not hear as much from other religious minorities complaining about being persecuted by authorities in Iran.May be for some reasons Iranian government considering them her enemies.


alborz

Dear Avaznia...Thank you...

by alborz on

... again for your care, consideration and kind remarks. It is my pleasure and privilage to communicate with individuals such as you.

Alborz


Manoucher Avaznia

Alborz Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you for taking your time and writing this scholarly nice response.  As I have said previouly, I do not believe there was any intention of misleading in what you have brought as a statement from the Bahaa'i community in Kerman.  Also, I understand the difficulties of accessing these kinds of documents.  Nevertheless, I would have liked to see the name of a group, institution, individual, or an organization at the end of the letter.  I just regard this as a shortcoming in our documentation method.  Now, I raised a question and received your response.  Imagine, in fifty years from now, when neither of us lives, if someone revisits this document and raises the same question who would respond to him?  Do we not think a skeptical person can successfully shed a great amount of doubt upon its truthfulness? Please, keep working in the field.  I enjoyed corresponding with you.

 

Respectfully

Manoucher Avaznia 


default

Alborz..

by Anonymousfaryarm (not verified) on

Dear K, alborz..!
with all you have on your plate...i find your concise eloquence mystifying...

thank you

faryarm


alborz

Mehdi - Winning vs. Success

by alborz on

Winning is not a term which Baha’is have typically used to characterized the outcome of their efforts.  Their motivation also cannot be best measured by a term which typically leaves one party as a victor and the other with defeat or at worst as a victim.

I do agree that the IRI would like to see itself as the victor but with all of its exuberance and confidence and ultimate might, it has realized that in dealing with the Baha’is, they need to have the Bahai’s to also want to win.  After all one cannot claim to be a winner, unless there is another party involved also wanting to win.

So, here we are, 30 years after the revolution, hundreds of Baha’is killed, the lives of two generations severely impacted, and the ratchet still being tightened in response to one factor.  That factor is the resilience of the Baha’is in Iran that have not only remained an active and vibrant community with purpose and dignity, but that they continue to remain engaged in service to the people of Iran.

Those that have come into contact with them have cast aside the dogma preached over decades and have felt first hand the genuine nature of these souls that move with conviction and their commitment to the sacred land of Iran.

So, I would have to conclude, not just as a Baha’i, but as an objective observer, that the price they have paid has earned them the respect, admiration, and support of not just many Iranians, but also many in the world community.In this regard they have been successful in exemplifying their beliefs, which after all is the only evidence of its potency.

Alborz

 


default

To: Tahirih khaanoom

by God (not verified) on

"It is God's will .."
"...God has spoken this time..."
"God's will..."

"God's plan "

Please keep me out of this.


Tahirih

Dear Mehdi , not needing clergy is not a strategy!

by Tahirih on

It is God's will , and it will happen whether they want it or not, just like equality of men and women  and so on....

There was a time that equality of races was scandalous in South Africa, but did it last? Not , because God has spoken this time and all races are equal.

the same thing, about clergy and their monopolization of power and wealth in Iran. I may not see it ,in my life time but my children will. The threat is real and close for them , otherwise why would they start this campaign of signatures against peace loving, non combative bahais. they are wrong in thinking  that they can stop God's will.

God's plan has always moved ahead whether humans and rulers wanted it or not!

 Clergy's power is weakening in the place that is really dangerous for their existence, which is heart of young masses in Iran.

we think they are powerful but look at them , when we say " May God take your root out" is practically happening to mullahs. They are losing their grip on youth and this would fundamentally uproot them, not my life time but for good:))) which is much more appealing to me,since I am not looking for revenge, but I am asking God for Justice!

Tahirih

 


faryarm

Mehdi Jaan....Mullahs demise is a forgone conclusion.

by faryarm on

 

Mehdi Jaan, All one can say in response to you is:

If your statement were true...The Bahai Faith should today be an obscure entry in some dusty book in a Library, and not the dynamic worldwide community recognized as the second most widely distributed religion in the world after Christianity, with its teachings and principles translated in every known language and followers from ever colour, race and background, who have independently and without a mullah or priest, etc have made a loving conscious choice to connect with the Spirit of the age, Unity.

I strongly recommend that you diligently read anything you can find about what Baha'u'llah has promised about the glorious future of Iran and the eventual miserable fate awaiting those who have shed the blood of the innocent, in particular the Shia Clergy.

 You have to realize that Bahais, have been forewarned about the kind of opposition they would face , not just in iran, but eventually across the globe... They gain their certitude, strength, faith and direction from what they believe to be the Divine Will,  One that is steering humanity towards a more mature peaceful world.

I leave you with an excerpt from a letter written to  a Muslim cleric, a violent opponent of the Bahá'ís who, along with his father (called by Bahá'u'lláh "the wolf"), also a Muslim cleric, had put to death a number of Bahá'ís. In this work called , Epistle to the Son of the Wolf Bahá'u'lláh quotes extensively from his own previously revealed scriptures, with similar reference to the future of such oppressors.

 

“O heedless one! Rely not on thy glory, and thy power. Thou art even as the last trace of sunlight upon the mountain-top. Soon will it fade away as decreed by God, the All-Possessing, the Most High. Thy glory and the glory of such as are like thee have been taken away, and this verily is what hath been ordained by the One with Whom is the Mother Tablet. Where is he to be found who contended with God, and whither is gone he that gainsaid His signs, and turned aside from His sovereignty? Where are they who have slain His chosen ones and spilt the blood of His holy ones? Reflect, that haply thou mayest perceive the breaths of thine acts, O foolish doubter! Because of you the Apostle (Muammad) lamented, and the Chaste One (Fátimih) cried out, 100 and the countries were laid waste, and darkness fell upon all regions. O concourse of divines! Because of you the people were abased, and the banner of Islám was hauled down, and its mighty throne subverted. Every time a man of discernment hath sought to hold fast unto that which would exalt Islám, ye raised a clamor, and thereby was he deterred from achieving his purpose, while the land remained fallen in clear ruin. 

I leave it to your fair judgement to see if  today in the world, “the banner of Islám” has been “hauled down, and its mighty throne subverted” by current rulers in Iran. 

So you see, whatever “approach” you are refering to, the writing is on the wall, as Baha’u’llah has Prophecised, The Mullahs’ are “even as the last trace of sunlight upon the mountain-top. Soon will it fade away as decreed by God.”

see full text : http://reference.bahai.org/en/t/b/ESW/esw-1.html

Caution: this is not for the casual reader; people take classes in trying to understand the sheer depth of this work and its Majestic style.

faryarm


 

 


default

To: Mehdi

by Reza K. (not verified) on

" ...try telling the truth in the most democratic countries in the world. "

We are.
At least I am.
Are you implying one should not dare telling the truth even in the most democratic country ?

Let me see...ummm,...nope,...no one is following me.

I am good.
If you ever need a truth to be told, and you are afraid to do it,where you are, email it to me, and I'll tell it. I live in America.
How about that?


alborz

Dear Avaznia - Authenticity, Signatures & Names

by alborz on

Your comments are appreciated as you have taken a systematic approach in presenting your views.  This is particularly noteworthy in this climate of suspicion and doubt.

I recieved this letter without the "markers" that you seek.  Its content conveys what the Baha'is have stated repeatedly in response to the worn out littany of accusations and also in this letter they have again restated the deprivations that they have endured.  So, I would hope that you agree that the content is not in dispute here.

Procedurally, in any society where the rights of groups and individuals are recognized, and not necessarily observed, the "markers" that you seek would be in order.  However, the only explanation that can satisfy me, not just a Baha'i, but as any unbiased and informed observer, is that the letter was not distributed with these "markers" and that the original may have had some sort of indication as to who it is from.  Although, I doubt if anyone in Iran, including Shirin Ebadi, would venture to write such a response even anonymously.  Again, your point is well taken.

When the the Baha'i Administrative body for the World Baha'i Community (Baytol Adle Azam-e Elahi) has communicated with the Baha'is of Iran, and which the government of Iran has always has had access to its content, the signature of that Administrative body is ever present so that there is no chance of its misattribution.

Finally, I thank you for your thoughtful comments and the perspective that in the future such documents may have legal implications.  Again, I assure that non-Baha'i human rights groups as well Baha'is compile and archive them meticulously.  For an example of this please visit the following link for a glimpse of how Baha'is have done this.

http://question.bahai.org/

Alborz


Mehdi

Mona 19: that wasn't my point

by Mehdi on

I am not saying clergy is needed. I am saying when you say that in a country like Iran, you better buckle up for some long run of persecution. Don't expect anything else for a long while.


Mona 19

NO Clergy ...

by Mona 19 on

In this age we have reached our spiritual maturity, and each person is responsible for her/his spiritual development. We can read and study the Holy books by ourselves and not to rely on OTHERS to interpret the words of God for us.

In former times it was necessary, because people were illiterate and uneducated and were dependent on clergies for their religious instructions, administration of justice, ceremonies,....

Now education is fast becoming universal ...and everyone can see/hear/and underestand the divine words with their own eyes/ears/and minds.

 

 


Mehdi

Bahai will not win

by Mehdi on

You cannot have as one of the principles of your belief the statement that mullahs are unnecessary, in a nation that is based on mullahs, and expect to get anywhere. It will be probably a couple of centuries before such a statement could be accepted. It is bad strategy to try to stand up to a bunch of parasites when they have such overwhelming power. Nobody can help the Bahai, really. It is a bad way of fighting ignorance. They will suffer, unfortunately, for many more years to come due to this mistaken and bad strategy. It is also an unnecessary approach. There are much better approaches. Just because something is true, does not mean one should go out and state it. You don't believe me try telling the truth in the most democratic countries in the world.


Mona 19

طومار ضد بهأییت این بار در قم امضا شد

Mona 19


http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8707050462

You evil ones unlawfully arrested our Baha’i brothers and sisters, you ‘ve increased your hate and prejudice propaganda campaigns and you‘ve accused those who are willing to speak out on behalf of the oppressed!

I guess that wasn’t enough!!! Was it??

By signing this petition you are trying to justify your ongoing persecution by claiming it’s the will of the majority!!!

Why are you threatened by followers of religion whose principles speak of love, unity and peace?

 

Mona  


Manoucher Avaznia

Faryarm Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you for the answer.  Oral statement is different from what is formally written and is directly quated.  I have no doubt that what has come here about Kerman Friday Prayer leader is true as it has not been directly quated, neither do I believe Alborz has any intention to mislead the readers here, however this statement that has been brought here as a statement from Bahaai Society in Kerman is a historic document that, I believe, needs verification.  That is the very reason that they should have put their names underneath it.  Assume a researcher intends to bring this statement as a document to back up a point.  How do you expect the researcher refer to it?  How can a reader trust the credibility of such a statement that has no name and no signature?  My point is technical.  It is a public knowledge how the Bahaais are being treated in Iran.  I have first hand knowledge of them being purged from government jobs solely because of their beliefs. I personally know them.   By bringing their names or their singnatures at the end of their statement their situation is not getting any worse than what already is.  And they are not scared of paying high price for their belief, any way.  Quite honestly, regardless of who issues these kinds of statements, I evaluate their credibility just like "Sabnaameh" in which people write anything they want without facing the burden of proof.  As The Bahaai community in Iran are amongst the most highly educated social stratum, I expect to see them to pay more attention to this.  If I have asked Alborz about the technical problem, because it has been brought up in his blog.  It is always better to check something with the first hand source.  This is the technicque that researchers follow.  I hope you are not regarding this as something against Bahaai's or in support of the official religion in Iran.  

 

With Regards

Manoucher Avaznia


Manoucher Avaznia

Faryarm Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you for the answer.  Oral statement is different from what is formally written and is directly quated.  I have no doubt that what has come here about Kerman Friday Prayer leader is true as it has not been directly quated, neither do I Alborz has no intention to mislead the readers here, however this statement that has been brought here as a statement from Bahaai Society in Kerman is a historic document that, I believe, needs verification.  That is the very reason that they should have put their name underneath it.  Assume a researcher intends to bring this statement as a document to back up a point.  How do you expect the researcher refer to it?  How can a reader trust the credibility of such a statement that has no name and no signature?  My point is technical.  It is a public knowledge how the Bahaais are being treated in Iran.  I have first hand knowledge of them being purged from government jobs solely because of their beliefs. I personally know them.   By bringing their names or a singnatures at the end of their statement their situation is not getting any worse than what already is.  And they are not scared of paying high price for their belief, any way.  Quite honestly, regardless of who issues these kinds of statements, I evaluate their credibility just like "Sabnaameh" in which people write anything they want without facing the burden of proof.  As The Bahaai community in Iran are amongst the most highly educated social stratum, I expect to see them to pay more attention to this.  If I have asked Alborz about the technical problem, because it has been brought up in his blog.  It is always better to check something with the first hand source.  This is the technicque that researcher follow.  I hope you are not regarding this as something against Bahaai's or in support of the official religion in Iran.  

 

With Regards

Manoucher Avaznia


faryarm

Namaz Jomeh: Public Statement: Public Record.

by faryarm on

Jenabeh Avaznia

 What was stated in Kerman's last Friday prayer by Imam Jomeh Kerman,is surely a matter of Public record, and no doubt can be traced.

It can be assumed that this was an oral speech and probably not a written statement. Perhaps those familiar with the written and published distribution of Friday prayer can chime in.

However you seem to doubt such statement, why? How often If  ANY  have Bahais made any false statements, That you should question the likes of "alborz".

Would you have asked the same question about Ayatollah Montazeri's  statement? had it been made at a Friday Prayer?

Regardless, fear not, as the tide of Iranian Public quest for the truth will force the hand of the Shia establishment for many a public debate about the Bahai Question.

Respectfully

Faryarm 


Manoucher Avaznia

البرز جان؛

Manoucher Avaznia


زیر این اطلاعیه نام هیچ فرد، سازمان، نهاد، یا گروهی نیامده است.  اثر هیچ امضائئ هم نیست.  بهتر نبود جامعه بهاییت کرمان برای محکم کاری نام خودش یا نام شخص صادر کننده اطلاعیه را در زیر این اعلام آمادگی می نوشت؟  نوشته صدر نامه هم به نظر می رسد نوشته شما باشد نه نوشته جامعه بهاییت.  اینطور نیست؟ 

 

 


default

Mollahs will not take the risk!!!

by Farshad-jon (not verified) on

I do not think this debate will ever happen.

From the beginning of the Babi movement and Baha’i faith, mullahs were reluctant to have any kind of public debate about this subject because there are so scared of loosing their power and influence on the people of Iran.

The simple fact of loosing power will force them not to take the risk as they well know the truth but they love their power and rank more than anything else.

I urge all of the friends here to pray for the release of seven distinguished Baha’i leaders who are imprisoned in Iran.

Hope to see a free Iran for all Iranian as well as Bahai’s.


default

shame on us Iranians

by nemah (not verified) on

For not recognizing Bahai's Rights as legal citizens of Iran. What are we pride of then, our heritage i.e. King Cyrus who gave legitimate Rights to Jewish nation within his Empire, yet we ignore his deed every single day . I am shameful to call myself Persian.


ahvazi

Enshallah

by ahvazi on

one day we will respect each other whatever our belief system is. Akhoondam lotfan beran donbaal haarfayeh khoobeh peygambar na harfaayeh shaytaani agha-khomeyni-o-khamenie.


default

To:Alborz

by SaeedKafili (not verified) on

Thanks for the explanation.
I hope you could tell that my comments was not a serious one.
I can respect your position.
But have an issue regarding placing anyone on higher grounds, or treat them any different, or consider them saint, just because they are related to a (supposed ) prophet.

The Sunnis, though Moslems, don`t view Mohammad`s family as anything special.

Having said all that, I have always appreciated your comments on this site.
This time it was not any different.


alborz

SaeedKafili - A challenge just for you !

by alborz on

You need not "start liking" the Baha'is and then in another instance get disappointed.  Clearly, you are the one that has to take responsiblity for your perceptions and the incomplete basis on which they were formed. 

The Baha'is, remain respectful to the Prophet Muhammad's family and the divinity of past dispensations.  While many who are born into a Moslem family and that still refer to themselves as Moslems, denounce any and everything that is Islamic, the Baha'is don't confuse what is with what was.

I would imagine that in your life you approach things with objectivity and without bias.  I also would imagine that you value thoughfulness over being flippant.

So here is your chance to prove me wrong by NOT visiting this site.

www.bahai.org

Alborz


alborz

Invitation is part of Petition for banning Baha'i Administration

by alborz on

http://iranpresswatch.wordpress.com/2008/09/18/petition-for-dissolution-of-the-baha%E2%80%99i-administration-in-iran/ 

Kerman’s Friday Prayer Leader Warns against Baha’is

Earlier today, Thursday, 18 September 2008, Khorasan News announced that Kerman’s Friday prayer leader, Hojjatu’l-Islam Jafari, warned against the “wayward Baha’i sect” in the province of Kerman.

http://www.khorasannews.com/news.aspx?12_17077_06_16659.XML

Hojjatu’l-Islam Jafari encouraged people to be sensitive to this issue and added, “The spread and strengthening of sects like the Baha’is, the Wahhabis and the Babis is an American conspiracy.”  He referred to the promoters of these sects as spies for global Zionism and emphasized, “In addition to being aware of the activities of these anti-religious sects, we must be vigilant against what their main promoters are doing.”

The Hojjatu’l-Islam further offered, “If the Baha’is have something to say, they can come to my office or the seminarian school in Kerman to state their case and receive sufficient replies.”

 

So, as you can see, this is not an invitation for a debate.  As always the Baha'is have respectfully stated their case and will no doubt present themselves, if allowed.

Alborz


default

For Hojjatul-Islam John Anderson!!

by iranforever (not verified) on

First of all, why is your English so broken, John?!!

So, Baha'is are a POLITICAL group. Are you sure you don't want to give us the rest of the lecture? Like they're Zionist spies, British spies, Russian spies, agents of the Shah's Savak? Iraqi agents during Saddam?!! They have heard it all. Unfortunately, for you and people who think like you, these accusations are getting SO old! And they're quickly going out of fashion. Because those who make them haven't been able to produce a SHRED of evidence.

If you have any, IN GOOY Va IN MEYDAN.

If you're really after the truth, check out this article:

http://en.wikipedia.org/wiki/Allegations_of_Bah%C3...

If not, then produce evidnece to counter this article. Don't CLAIM. That's easy. Bring EVIDENCE.

And, it's interestnig that you care about percentages!! So, a human here and a human there, doesn't really matter as long as they're not your spouse, children, parents or sibilings. Your compassion for your fellow humans reminds of the great Sa'adi maasterpiece:

Bani Adam Aazaye yek digarand!!

I will let you finish the poem. Pay special attention to how the poem ends!!


faryarm

Anderson: Debate=Mullah's Worst Nightmare..

by faryarm onYou Said :” You only debate someone who you respect... Bahai are not repected so you never see your love!”

Respect comes first from self respect...have you any self respect?

Even an eleven year old Baha’i Kid would command  respect as, he or she would put any Mullah to shame in all aspects of human knowledge and values...

Hear it from a Mullah himself,much to his displeasure he has nothing but respect for his Baha’i students!

 

 

:

 

But "Anderson" you are probably right, Jahanshah would never see his debate, as a Debate between a Shia Mullah and even an Average informed Bahai is a Mullahs' Worst Nightmare.